Krokodiler - Bäst information om KrokodilerUtbredning för krokodiler

Utbredning av krokodiler

Krokodiler är det största kräldjuren och lever i eller i närheten av vattendrag och sjöar.

Krokodilen har funnits på jorden i omkring 250 miljoner år och har haft tid att utvecklas och sprida sig. Prokodilen har vid sidan av hajen varit de rovdjur som har varit mest framgångsrika och funnits på jorden under längst tid. Detta har gjort att krokodiler har haft tid att anpassas och utvecklas för att kunna bo på många olika ställen.

Krokodiler finns framförallt i:

  • Afrika
  • Australien
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika